Điều kiện cắt thép không gỉ

August 12, 2022
tin tức mới nhất của công ty về Điều kiện cắt thép không gỉ

Điều kiện cắt thép không gỉ

Thứ nhất: trong quá trình cắt thép không gỉ, điểm bắt lửa không thể cao hơn điểm nóng chảy.

Thứ hai: điểm nóng chảy của oxit của ống thép không gỉ phải thấp hơn điểm nóng chảy của ống thép không gỉ và tính lưu động tốt để chất lỏng có thể chảy dễ dàng, xỉ oxit có thể bị thổi bay, và quá trình cắt có thể tiếp tục.

Thứ ba: chỉ khi ống thép không gỉ giải phóng đủ nhiệt trong quá trình đốt cháy thì mới có thể làm nóng sơ bộ ống thép không gỉ ở lớp dưới.Nhiệt thoát ra càng nhiều, hiệu ứng làm nóng sơ bộ càng lớn, có lợi cho quá trình cắt khí diễn ra suôn sẻ hơn.

Thứ tư: khả năng dẫn nhiệt của ống thép không gỉ phải thấp.Khi hệ số dẫn nhiệt của ống thép không gỉ cao, nhiệt do ngọn lửa nung sơ bộ cung cấp và quá trình đốt cháy ống thép không gỉ sẽ nhanh chóng bị thất thoát vào bên trong ống thép không gỉ, do đó nhiệt độ tại vết khía sẽ giảm mạnh. .

Thứ năm: các tạp chất trong ống thép không gỉ cản trở quá trình cắt khí và cải thiện độ cứng của thép nên ít hơn để đảm bảo việc cắt khí diễn ra bình thường.