Khách hàng của Tanzania đến nhà máy của chúng tôi để tham quan và kiểm tra

June 9, 2022
trường hợp công ty mới nhất về Khách hàng của Tanzania đến nhà máy của chúng tôi để tham quan và kiểm tra

Khách hàng của Tanzania đến nhà máy của chúng tôi để tham quan và kiểm tra

Một khách hàng người Tanzania đến thăm nhà máy của chúng tôi.Khách hàng này cần rất nhiều ống thép không gỉ.Trước khi xác nhận đơn đặt hàng, hãy đến nhà máy của chúng tôi để tham quan và kiểm tra.Quản lý kho của chúng tôi đã đưa họ đi thăm nhà máy của chúng tôi và giới thiệu về từng loại ống thép không gỉ.

Khách hàng rất hài lòng với nhà máy của chúng tôi.Họ cũng rất mong được hợp tác với chúng tôi.